Mreza građana za zaštitu prirode

Organizovana četvrta radionica za udruženja građana u okviru projekta “Mreža građana za zaštitu prirode”

U Paraćinu je u subotu 27. oktobra 2023. godine organizovana treća radionica u okviru projekta “Mreža građana za zaštitu prirode”. Ovog puta tema je bila “Rodna ravnopravnost i zaštita životne sredine”. Poziv na radionicu bio […]

Mreza građana za zaštitu prirode

Kompleks jezera Buljanka – analiza politika koje utiču na planirano zaštićeno područje i zakonska zasnovanosti aktivnosti koje utiču na zaštićeno područje

Planirano zaštićeno područje kompleks jezera Buljanka u Prostornom planu Opštine Paraćin jasno je prikazano pa ga je bilo moguće identifikovati na terenu na osnovu informacija iz Prostornog plana. Jezera su nastala eksploatacijom šljunka iz doline […]

Mreza građana za zaštitu prirode

Staro Moravište – Korman – analiza politika koje utiču na planirano zaštićeno područje i zakonska zasnovanosti aktivnosti koje utiču na zaštićeno područje

Planirano zaštićeno područje Staro Moravište – Korman u Prostornom planu ima jasno definisanu lokaciju i značaj te ga je bilo moguće na osnovu informacija iz Prostornog plana i identifikovati na terenu. Tokom istraživanja politika ustanovili […]

Mreza građana za zaštitu prirode

KOJA SU PODRUČJA PLANIRANA ZA ZAŠTITU PO PROSTORNOM PLANU OPŠTINE PARAĆINA I ZAŠTO SMO PROJEKTOM “MREŽA GRAĐANA ZA ZAŠTITU PRIRODE” POSEBNO ANALIZIRALI ŠEST PLANIRANIH LOKACIJA

  “Prostorni plan jedne opštine ili grada predstavlja osnovni i najvažniji planski dokument svake jedinice lokalne samouprave, jer se njime postavljaju osnove za izradu svih ostalih planova „nižeg reda“, tj. planova kojima se detaljno obrađuju […]