Upućeno peto pismo donosiocima odluka u okviru projekta “Mreža građana za zaštitu prirode”

Na adrese donosilaca odluka u lokalnoj samoupravi upućeno je peto pismo direktne pošte. Donosiocima odluka dostavljen je konačni predlog Odluke o izradi Plana zaštite prirode Opštine Paraćin, posle održanog okruglog stola i javne rasprave, uz poziv da podrže donošenje ove Odluke u cilju unapređenja zaštite prirode na teritoriji Opštine Paraćin.