Savez udruženja građana “Lokalna akcija” možete kontaktirati putem adrese elektronske pošte lokalnisavez@lokalnisavez.rs

Tehničke poslove administracije za potrebe Saveza udruženja građana “Lokalna akcija” obavlja udruženje građana “Pridruži se” Paraćin, ul. Branka Krsmanovića 14A, pridruzise@pridruzise.rs