Organizovana četvrta radionica za udruženja građana u okviru projekta “Mreža građana za zaštitu prirode”

U Paraćinu je u subotu 27. oktobra 2023. godine organizovana treća radionica u okviru projekta “Mreža građana za zaštitu prirode”. Ovog puta tema je bila “Rodna ravnopravnost i zaštita životne sredine”. Poziv na radionicu bio je i ovog puta upućen javno putem društvenih mreža svim zainteresovanim udruženjima građana iz Paraćina.

  Obuku je držala Biljana Maletin, aktivistikinja i stručnjakinja za rodnu ravnopravnost.

Teme obuke bile su upoznavanje sa temom rodne ravnopravnosti, rodnim ulogama, razlikama između rodne ravnopravnosti i ženskih prava, veze rodne ravnopravnosti i javnih politika, a u drugom delu jednodnevne obuke govorilo se o rodnom aspektu u zaštiti životne sredine, kao i o tome kako rodnu ravnopravnost uvesti u programe i projekte.

Bila je ovo četvrta od pet planiranih radionica u okviru projekta “Mreža građana za zaštitu prirode”. Prva je organizovana u Deliblatu, a ostale će po planu biti održane u Paraćinu.