I ove nedelje aktivisti “Lokalne akcije” na štandovima pozivaju građane da potpišu peticiju za usvajanje Plana zaštite prirode Opštine Paraćin

I ove nedelje aktivisti mreže “Lokalna akcija” koju čini više udruženja iz Paraćina i jedno udruženje građana iz Novog Sada organizovali su prikupljanje potpisa građana u ulici Bore Petrovića u okviru peticije kojom se traži usvajanje Plana zaštite prirode Opštine Paraćin.

Usvajanje Plana zaštite prirode omogućio bi da se pitanju zaštite prirode pristupi sistematski umesto sadašnjih akcija “gašenja požara” tamo gde se pojave problemi. Planom bi se na period od deset godina predvidele aktivnosti koje treba realizovati, nosioci tih aktivnosti, potrebna sredstva, a kroz redovne godišnje akcione planove realiziacije i izveštaje pratio bi se napredak u ovoj oblasti.

Građani bi takođe dobili mogućnost da “mere” uspešnost lokalnih institucija u ovoj oblasti, praćenjem postizanja ciljeva predviđenih Planom, što bi omogućilo i arugmentovanu raspravu i blagovremeno usklađivanje programa lokalnih institucija kako bi se izbegli problemi.