Organizovan okrugli sto na temu izrade Odluke o izradi Plana zaštite prirode Opštine Paraćin u okviru projekta “Mreža građana za zaštitu prirode”

U četvrtak 21. decembra organizovan je okrugli sto sa temom izrade Odluke o izradi Plana zaštite prirode Opštine Paraćin u okviru projekta “Mreža građana za zaštitu prirode”. Tokom okruglog stola najpre je prikazan dokumentarni video prilog o svim istraživanim planiranim zaštićenim područjima tokom projekta. Naime, projektom je istraživan uticaj ljudskih aktivnosti na šest područja planirana za zaštitu Prostornim planom Opštine Paraćin i to vrelo Grze, vrelo Crnice, planinu Baba, Staro Moravište – Korman, Vidovački ključ, kompleks jezera Buljanka. Vršena su terenska istraživanja i istraživanja politika, što je sve prikazano kroz video priloge na lako razumljiv način, dok zainteresovani građani mogu pronaći informacije koje do detalja prikazuju kako su navedena područja opisana u Prostornom planu, koje politike utiču na njih i kako na terenu izgleda uticaj ljudskih aktivnosti na internet strani nosioca projekta – udruženja građana “Pridruži se”, kao i na internet strani mreže “Lokalna akcija.

Okupljanje udruženja građana iskorišćeno je i za dogovore o proširenju mreže pa će ovih dana još najmanje tri udruženja pristupiti mreži “Lokalna akcija”.

Prisutni su se složili sa stavom da je potrebno na dugoročan, strateški način treba pristupiti zaštiti prirode u Opštini Paraćin, za šta je najbolja metoda izrada Plana zaštite prirode u skladu sa članom 111. Zakona o zaštiti prirode.