Upućeno četvrto pismo donosiocima odluka u okviru projekta “Mreža građana za zaštitu prirode”

U okviru projekta “Mreža građana za zašitu prirode” upućeno je četvrto pismo donosiocima odluka u lokalnim insitucijama, kojim je istovremeno upućen i poziv na okrugli sto koji je planiran u prostorijama udruženja građana “Pridruži se” koje je nosilac projekta u okviru mreže “Lokalna akcija”. Tema okruglog stola je nacrt Odluke o izradi Plana zaštite prirode Opštine Paraćin. Namera udruženja koja čine mrežu je da se ovakva odluka, posle okruglog stola i javne rasprave predloži na usvajanje u lokalnim institucijama u cilju postavljanja okvira za sistematsku zaštitu prirode.