Mreza građana za zaštitu prirode

Vidovački ključ – analiza politika koje utiču na planirano zaštićeno područje i zakonske zasnovanosti aktivnosti koje utiču na zaštićeno područje

Istražujući lokalne i državne politike koje bi mogle biti od uticaja na prostor planiranog zaštićenog područja Vidovački ključ ustanovili smo da za ovu lokaciju nema izrađenog urbanističkog plana nižeg reda, tj. da se za područje […]