Mreza građana za zaštitu prirode

Rekapitulacija – istraživanje ljudskog uticaja na šest planiranih zaštićenih područja

Prostornim planom je kroz referalnu kartu “Turizam i zaštita prirode” definisano dvadeset područja koje bi u budućnosti trebalo zaštititi u skladu sa propisima kojima se reguliše zaštita prirode. Kroz projekat “Mreža građana za zaštitu prirode” […]

Mreza građana za zaštitu prirode

Vrelo Crnice – analiza politika koje utiču na planirano zaštićeno područje i zakonska zasnovanosti aktivnosti koje utiču na zaštićeno područje

Za razliku od ostalih planiranihzaštićenih područja, područje vrela Crnice nije jasno određeno u Prostornom planu Opštine Paraćin. Naime, informacije date u tekstualnom delu plana i u referalnoj karti Turizam i zaštita prostora se razlikuju. U […]

Mreza građana za zaštitu prirode

Vrelo Grze- analiza politika koje utiču na planirano zaštićeno područje i zakonska zasnovanosti aktivnosti koje utiču na zaštićeno područje

Kada govorimo o “planiranom zaštićenom području vrelo Grze” po Prostornom planu Opštine Paraćin, treba imati u vidu da je ovaj prostor mnogo veći od područja zvanično proglašenog područja “Vrelo Grze” na osnovu opštinske odluke iz […]

Mreza građana za zaštitu prirode

Planina Baba- analiza politika koje utiču na planirano zaštićeno područje i zakonska zasnovanosti aktivnosti koje utiču na zaštićeno područje

Planirano zaštićeno područje planina Baba u Prostornom planu ima jasno definisanu lokaciju i značaj te ga je bilo moguće na osnovu informacija iz Prostornog plana i identifikovati na terenu. Područje se ne nalazi u granicama […]