Upućeno prvo pismo donosiocima odluka u okviru projekta “Mreža građana za zaštitu prirode”

Uputili smo prvo pismo donosiocima odluka u lokalnim institucijama Opštine Paraćin kojim ih obaveštavamo o realizaciji projekta “Mreža građana za zaštitu prirode”, ciljevima projekta i pozivamo ih da aktivno uzmu učešće u predlaganju izmene lokalnih propisa kojima bi se unapredila zaštita prirode u našoj opštini. Tekst pisma prenosimo u celini:

Nadamo se da ćemo tokom realizacije projekta moći da računamo na podršku donosioca odluka u lokalnoj samoupavi budući da imamo zajednički cilj – unapređenje zaštite prirode na teritoriji naše opštine u interesu svih građana. Pismo je upućeno odbornicima, članovima opštinskog veća, članovima opštinskog Zelenog saveta.