O projektu “Mreža građana za zaštitu prirode” i programu EKO-SISTEM

Udruženje građana “Pridruži se” nosilac je projekta “Mreža građana za zaštitu prirode” ispred saveza udružen ja građana Lokalna akcija”i koji je podržan u okviru EKO-SISTEM programa podrške reformama u životnoj sredini. Partneri u realizaciji projekta su udruženja: Institut za regionalni razvoj” Novi Sad, “Građanski pokret slobodan izbor” Paraćin, “Pokret dostojanstvenih” Paraćin, “Medija centar Paraćin” Paraćin, “Sigurno napred” Paraćin. Projekat se sprovodi na teritoriji naše opštine i odnosi se na planirana zaštićena područja po Prostornom planu Opštine Paraćin i izgradnju kapaciteta mreže.

Program EKO-SISTEM, nastao je s ciljem da podrži reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU). Program sprovode Mladi istraživači Srbije u periodu od 2020 do 2024. godine, a podržava Švedska. Kroz realizaciju programskih akivnosti, Mladi istraživači Srbije nastoje da ubrzaju promene u sektoru zaštite životne sredine u Srbiji kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i njihovo umrežavanje. Istovremeno, program se fokusira na pokretanje neophodnih promena u stavovima ka zaštiti životne sredine i praksama građana, lokalnih vlasti i državnih institucija.

Cilj projekta je upoznavanje javnosti kako se uticaj ljudi odražava na šest, od ukupno dvadeset područja koja su Prostornim planom opštine Paraćin planirana za zaštitu. Da bismo prikupili tačne podatke i upoznali javnost kakvo je stanje ovih područja, planirano je terensko istraživanje, koje će evidentirati stepene oštećenja prirode na prostorima:

  • Jezera Buljanka,
  • Striške bare,
  • Vidovačkog ključa,
  • Planine Baba,
  • Izvora Grze
  • Izvora Crnice.

Nakon istraživanja je planirano da se javnost uključi u davanje predloga za prilagođavanje lokalnih politika zaštite prirode kojima bi se, ukoliko je to moguće, ova područja sačuvala od dalje degradacije. Projekat je nastavak i sistematizacija aktivnosti koje je udruženje “Pridruži se” započelo tokom 2021. godine projektima javnog zagovaranja:

  • „Odbranimo planinu Babu“,
  • „Zaštitimo planinu Babu“,
  • „Zaštitimo prirodu Paraćina“(Zeleni inkubator)
  • „Štitimo li vrelo Grze?“

Prethodni projekti su se bavili zagovaranjem zaštite planine Baba i zagovaranjem pripreme novog spiska zaštićenih područja za novi Prostorni plan opštine za čiju je izradu doneta odluka još 2020. godine, kao i Vrelom Grze, jedinim zaštićenim područjem na teritoriji opštine. Nosilac projekta paralelno realizuje projekte „Štitimo li prirodu?“ koji se bavi dokumentovanjem stanja prirode u zaštićenim područjima i „Izvor reke za sve nas“ koji se bavi pravom građana na pristup izvoru reke Crnice, još jednim planiranim zaštićenim područjem. Kroz navedene projekte uspostavljen je temelj monitoringa stanja životne sredine putem internet sajta “Pridruži se” Paraćin.

Nosilac projekta paralelno realizuje projekte „Štitimo li prirodu?“ koji se bavi dokumentovanjem stanja prirode u zaštićenim područjima i „Izvor reke za sve nas“ koji se bavi pravom građana na pristup izvoru reke Crnice, još jednim planiranim zaštićenim područjem. Kroz navedene projekte uspostavljen je temelj monitoringa stanja životne sredine na internet sajtu nosioca projekta.

Projekat „ Mreža građana za zaštitu prirode“ predstavlja logičan nastavak pomenutih projekata i bavi se posebno uticajem ljudi na zaštićena područja, kroz detaljnu analizu ne samo uticaja na prirodu, nego i uticaja na životnu sredinu u svetlu postupanja institucija i donosilaca odluka, mobilišući građane i OCD, uz unapređenje i nastavak rada na sistemu monitoringa stanja prirode i „širenje fronta“ kroz uključivanje novih OCD u direktne aktivnosti vezane za životnu sredinu. Realizacija projekta planirana je tokom 2023. godine, a građane ćemo o svim dešavanjima informisati putem internet i fejsbuk strane saveza, kao i preko internet i fejsbuk strane i YouTube kanala nosioca projekta udruženja građana “Pridruži se” Paraćin.